Edicions Albert Moraleda Tel. 667 412 429 Dissenys: Qbackup, Solucions Informàtiques
Inici Qui es Albert Moraleda Hist˛ria d'un estudi Enregistraments Mostres d'audio Contacte Edicions Albert Moraleda  Sardanes, so de cobla
M'ha costat molts anys aconseguir el so de cobla que cercava. Clar,  brillant i transparent, amb totes les veus ben audibles, però alhora càlid,  equilibrat i enbolcallat, i desproveït d'aquella aspror caracteristica del so  captat del front rigurós de la cobla.    Amb els solos ben audibles, els cants ben definits, les segones veus en el seu important lloc, i els acompanyaments en la seva funció important de recolçament a la sonoritat total. A aconseguir aquest resultat sonor m'han ajudat els meus 48 anys d'experimentació en captació de so, 32 anys de dedicació professional a l'enregistrament de música de tot  tipus,  i, encara molt més, la meva dedicació quasi exclusiva d'aquests darrers 10 anys a l'enregistrament de música simfònica, coral i de cambra. No cal dir que el secret rau en considerar la cobla com a DOS
Sardanes a l'estudi
I aquí vé la segona part. Un bon enregistrament consisteix bàsicament en dues coses: un presa de so que ens dugui els instrument dins  de casa nostra en bones condicions, (diguéssim, la part tècnica del so, a cura de l'Albert Moraleda tècnic) i una interpretació llíure  d'errades i que llueixi el millor de la capacitat interpretativa i expressiva dels instrumentistes (diguéssim, la part artistica de la qüestió).  En aquesta tasca és on l'Albert Moraleda músic gaudeix veritablement  i posa en marxa el seu amor per la música ben expressada i ben  dita, els seus coneixaments d'instrumentista (flautista, saxofonista, percusionista, contrabaixista, i, si cal, pianista) i de músic en general  (arranjador, cantaire, compositor, director i supervisor musical), exercits al llarg de 49 anys de fer música de ball, de jazz, folk, pop,  clàssica, etc, Si escolteu amb atenció, no sentireu en cap enregistrament meu de música de cobla, cap atac  imprecís, cap cúa, cap frase a dues veus mal conduïda, cap passatge inexacte… De fet,  m'agrada deixar les interpretacions el més polit, impecable i ben dit possible.  I això intento aconseguir-ho en dues fases. La primera, a l'hora d'enregistrar, ben pendent de la  partitura, per tal de captar qualsevol petita errada d'interpretació que es pugui evitar i corregir,  qualsevol errada d'escriptura a les particelles, i tot moment d'expressió que es pugui millorar,  (sempre d'acord amb el director musical de la cobla), procurant aportar-hi la millor suggerència o  solució -ja sabem com poden ser les còpies d'algunes sardanes- i procurant mantenir en tot  moment un més que agradable ambient de treball (les sessions feixugues donen com a resultat  preses feixugues!) Cal, també, aconseguir el millor material amb el minim nombre de preses possible, per tal de no fatigar els músics. La segona fase vé en  el moment de fer el muntatge i la mescla. Aquí és on cal filar prim per tal de substituïr els fragments millorables, (petits detalls d'afinació, de  justesa) per les preses correctes, i de triar els millors moments d'expressió, obtenint una proporció de nivells auditíus que faci escoltar la  música amb el màxim plaer per part d'intèrprets i oïdors (això que tots en diem mescla).  Hi ha, de fet, una tercera fase, que és el repàs que se sol fer conjuntament amb el director i els solistes per tal de deixar el treball final a  gust de tothom en quant a interpretació i acústica general (masterització).  El resultat el teniu a la vista (de fet, a la oïda!) en aquests fragments de mostra que podeu escoltar..  Sapigueu que duc a terme aquests enregistraments en una antiga sala de ball, prop de La Garriga. Un lloc on es pot gravar a qualsevol  hora i que no té cap problèma d'aparcament.  Per descomptat, que jo enregistri un disc no vol dir que aquest disc hagi de ser editat per la meva editora. Duc a terme habitualment  treballs d'enregistrament per quasi la totalitat de les empreses editores de l'estat. 
Andreu Riera a l'Auditori de Vila-Seca Audio - La Principal del Llobregat Juny Audio - La Principal del Llobregat 2 Audio - Cobla Principal del Llobregat
grups de cambra, (un de metall i un de fusta) que toquen a l'hora, i dins del quals hi ha uns solistes (que mereixen tractament a part, encara que toquin plegats), i donar a cada grup i a cada solista el seu tractament adient. Fàcil? Si, i no. Cal tenir sempre en compte la intenció del compositor i la dels intèrprets, i no oblidar mai la dificultat d'execució sobre uns instruments que no faciliten en absolut la tasca de l'intèrpret. En tot aquest menester, l'Albert Moraleda tècnic gaudeix considerablement.
Sardanes, so de cobla Audio